پارسیان کریپتو
خانهارز دیجیتالگالاکتیک ارنا: د ان اف تی ورس
Galactic Arena: The NFTverse logoگالاکتیک ارنا: د ان اف تی ورس
GAN
رتبه:#4813
0.59%
$0.0001
24 ساعت
بالا:$0.0001
پایین:$0.0001
GAN
دلار
تومان
ارزش گالاکتیک ارنا: د ان اف تی ورس
حجم معامله 24 ساعت
$9,380
ارزش بازار
$0
حداکثر ارزش بازار
$134,394
سهم از بازار
0.00%
تعداد گالاکتیک ارنا: د ان اف تی ورس
تعداد در گردش
$0
مجموع عرضه
568,541,691
حداکثر عرضه
1,000,000,000
0.00%

قیمت گالاکتیک ارنا: د ان اف تی ورس

درباره گالاکتیک ارنا: د ان اف تی ورس (GAN)

قیمت امروز ارز دیجیتال گالاکتیک ارنا: د ان اف تی ورس با نماد اختصاری GAN به ارزش 0 تتر، با احتساب نرخ تتر (Usdt Price) تومان معادل (Price-Toman) تومان است. در ۲۴ ساعت گذشته این قیمت 0.593 درصد تغییر را تجربه کرده است. در حال حاضر، میزان عرضه‌ی در گردش GAN به مقدار 0 بوده و ارزش بازاری معادل0 را دارا است. حجم معامله این ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته9,380 بوده است. گالاکتیک ارنا: د ان اف تی ورس GAN از نظر ارزش بازار یا مارکت کپ در رده 4813 قرار گرفته و سهم 0 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.
اخبار و مقالات