خانه
درباره پارسیان کریپتو
پارسیان کریپتو متشکل از جوانانی متخصص در حوزه تکنولوژی، ارز ھای دیجیتال، متاورس و NFT است. ھدف ما ارائه آموزش و اطلاعات مفید به شماست.

مجموعه پارسیان کریپتو از سال 1400 به طور رسمی کار خود را با جمع آوری گروھی از کارشناسان آغاز کرد. تیم ما شامل افراد متخصص در زمینه ھای تکنولوژی، بازارھای مالی (به خصوص ارزھای دیجیتال) و علوم رایانه ای است که ھمه‌ی اعضای آن سال ھا به مطالعه و کسب تجربه در زمینه ھای یاد شده پرداخته اند.

ھدف پارسیان کریپتو ارائه اطلاعات مفید و کاربردی در زمینه ارزھای دیجیتال و فناوری ھای بلاکچین، متاورس و NFT به ھمه‌ی فارسی زبان در سراسر جھان است.

از آن جایی که تکنولوژی ھای یاد شده، ھمگی نوپا و نوظھور ھستند، پارسیان کریپتو در تلاش است سطح آگاھی مردم را در این جھت بالا ببرد تا ھمگام با تکنولوژی حاکم بر جھان حرکت کنیم. ھمچنین ما می‌خواھیم با بالا بردن سطح دانش و آگاھی کاربران از کلاھبرداری ھای احتمالی و از دست رفتن دارایی ھای شما جلوگیری کنیم.